1. ”Dezvoltarea si eficientizarea serviciilor publice electronice in judetul Bacau” - in cadrul POSCCE 2007-2013, Axa prioritara 3-TIC, DOMENIUL DE INTERVENTIE 3.2.-DEZVOLTAREA SI CRESTEREA EFICIENTEI SERVICIILOR PUBLICE ELECTRONICE , OPERATIUNEA 3.2.1. APEL 4;

2. "Modernizare drumuri de interes local in Com. Traian, Jud. Bacau" - Finantat prin PNDL II.