Consiliul Local este organul decizional al comunităţii, are iniţiativa si hotărăşte, in condiţiile legii, in toate problemele de interes local, cu excepţia celor care sunt date prin lege in competenta altor autorităţi publice, locale sau centrale. Consiliul Local Traian are în componentă 13 consilieri locali, distribuiţi în cadrul partidelor după cum urmează: PNL (9), PSD (2), ALDE (1), INDEPENDENT (1).
Şedinţele Consiliului Local sunt publice. Hotărârile Consiliului Local sunt accesibile la sectiunea Consiliul local - Hotarari de consiliu

Primaria Traian Bacau - Consiliul local