- Dezbateri publice
   - Aprobarea perioadei de pășunat și a Regulamentului de pășunat pentru anul 2018 al Comunei Traian
                - Minuta
                - Anunt 
                - Anexă la Proiect de hotarâre 
                - Proiect de hotărâre
                - Minuta