Baza sportiva

Construire baza sportiva multifuncționala în comuna Traian

  1. Contract lucrari Conextrust
  2. Acte aditionale
  3. Neconformități în exploatare (PDF)
  4. Arierate
  5. Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor
  6. Proces verbal de receptie finala