Apa, canalizare, statie de epurare si gaze naturale

Infiintare distributie gaze naturale, canalizare, statie de epurare si extindere alimentare cu apa în comuna Traian

Contract lucrari

Acte aditionale

Neconformități în exploatarea sistemului (Proces verbal 20.08.2012; Proces verbal 07.08.2012; Proces verbal 17.08.2012; Proces verbal 12.10.2012; Proces verbal verificare retea; Proces verbal 05.09.2012; Proces verbal 19.07.2012)

Arierate

Primaria Traian Bacau - Apa, canalizare, statie de epurare si gaze naturale